Voor ouders

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind en dat het gelukkig is. Soms is dat echter niet het geval. Maar wat, als je dan niet weet hoe je je kind kunt begeleiden of als je kind zich niet door jou wil laten begeleiden? Dan kan integratieve kindertherapie uitkomst bieden. 

Aanmelden

Als ouders hun kind aanmelden (telefonisch- of via de email), dan wordt ze gevraagd een vragenlijst in te vullen en retour te zenden. Daarna volgt een intakegesprek en het is erg prettig als beide ouders erbij aanwezig zijn (indien mogelijk). Elke ouder heeft immers zijn of haar eigen kijk op en idee├źn over de hulpvraag van zijn of haar kind. 

Intakegesprek

In het intakegesprek wordt ingegaan op de vragenlijst, voor zover er onduidelijkheden zijn. Ook wordt ingegaan op wat ouders als hulpvraag ervaren. Wat ze denken dat de oorzaak van de hulpvraag is en vooral ook wat ze in hun kind waarderen. Wat ze leuk vinden aan hun kind. Samen met hen wordt een inschatting gemaakt of integratieve therapie de juiste keuze is bij de hulpvraag van hun kind. 

Sessies

Vervolgens vinden er 3 tot 5 sessies met het kind plaats. In het spel of wat het kind ook doet, laat het bewust of onbewust zien hoe hij/zij het beste geholpen kan worden. Uitgangspunt bij de integratieve kindertherapie is dat het kind bewust of onbewust precies weet wat het nodig heeft en ook weet wat de oplossing van de hulpvraag is. Het kind wordt in de sessies geholpen om zich bewust te worden van wat het wil veranderen. En ook hoe het zelf zijn hulpvraag kan gaan oplossen. Eerst in de veilige setting van de therapie en vervolgens in de buitenwereld. 

Na elke 5 sessies volgt weer een oudergesprek waarbij de belangen van het kind voorop staan. Hierin wordt het proces, mijn observaties, de voortgang en de voorlopige diagnose besproken. Indien mogelijk worden er ook adviezen aan de ouders gegeven. Hierna volgen steeds weer 5 sessies met het kind en dan weer een oudergesprek, tot aan de evaluatie en afronding. Vaak geeft het kind zelf het moment van de afronding aan.