Algemeen

  • Voor informatie over missie/visie – klik hier
  • Voor informatie over klachtenprocedure – klik hier
  • Voor informatie over geweldloos verzet – klik hier
  • Voor informatie over in en uitsluitingscriteria – klik hier
  • Er wordt gewerkt volgens de meldcode kindermishandeling
  • ABG code praktijk: 90-060482
  • AGB code therapeut: 90-100900
  • KvKnr: 57218706